O nas   
      Przedszkole Niepubliczne "Ocean Marze??", jest ma???, kameraln? placówk?, w której indywidualnie podchodzimy do dziecka. Budynek mie??ci si? w spokojnej okolicy, zdala od miejskiego zgie??ku. Oferujemy dwie sale dydaktyczne, szatni? z podzia??em na boksy dla ka??dego dziecka, toalety przystosowane do potrzeb maluchów oraz wiele, wiele wi?cej.
Na ka??de dziecko czeka wyspecjalizowana kadra, która gotowa jest pomóc w ka??dej chwili.
        W ramach op??aty sta??ej oferujemy szereg zaj?? dodatkowych, takich jak:
- j?zyk angielski,
- rytmika,
- zaj?cia z terapii logopedycznej,
- zaj?cia plastyczne,
- zaj?cia umuzykalniaj?ce,
- spotkania ze specjalistami w razie potrzeby.
Tagi: Goleszów o nas Przedszkole Ocean Marze?? Kozakowice

Tagi: o nas Ocean Marze?? Golesz??w Przedszkole Kozakowice
 


Copyright © 2013 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła