Dokumenty


Dokumenty do pobrania:


Wszystkie dokumenty niezb?dne do realizacji procesu rekrutacji dost?pne w siedzibie placówki

Cennik:
- wpisowe- 150z?? (p??atne przy podpisaniu umowy)
- karty pracy- 150z?? ( p??atne przy podpisaniu umowy)
- op??ata sta??a- 210z?? (m-c)- obejmuje wszystkie koszty zwi?zane z realizacj? podstawy programowej oraz wszystkie zaj?cia dodatkowe (j?zyk angielski, rytmika, logopeda itp.).
- op??ata dzienna ??ywieniowa- 8z??- obejmuje wszystkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i dostarczaniem posi??ków (??niadanie I i II, obiad, podwieczorek, napoje w nieograniczonych ilo??ciach oraz warzywa i owoce). Op??ata ta jest odliczana je??eli dziecko nie ucz?szcza do przedszkola.
Podobny obraz
 

Tagi: Ocean Marze?? Kozakowice Golesz??w dokumenty do pobrania Przedszkole
 


Copyright © 2013 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła